NLP (NöroLinguistik Programlama) Nedir?

NLP nedir? Son dönemlerde yoğun olarak merak edilen konuların başında yer alıyor.Bu programlama özet olarak, iş ve sosyal alanlarda en yüksek başarılar elde eden bireylerin davranış ve düşünce kalıplarının profesyonel anlamda analiz edilmesidir.Son dönemlerde ülkemizde de uygulanmaya başlanan bu kaliteli hizmet modeli bu kapsamda geniş kitlelere hitap ediyor.Maksimum düzeyde başarılar elde eden bireylerin söz konusu alanda başarılarını elde etmesini sağlayan tüm etkenlerin analiz edilmesi, yeniden kodlanması, çeşitlendirilmesi doğrudan NLP uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.

NLP Uygulaması İçeriği

Kendi içerisinde toplamda 4 temel yapı taşlarından meydana geliyor.Bunlar dostça ilişki/uyum, duyusal farkındalık, sonuçsal yaklaşım ve son olarak da davranışsal esnekliktir.Dostça ilişki/uyum, bireylerin doğrudan diğer bireyler ile kusursuz bir biçimde ilişki yaşaması ve iletişim kurmasıdır.Bu doğrultuda NLP uygulaması bireylerin diğer insanlarla kusursuz ilişkiler kurması ve bu kapsamda maksimum başarılı neticeler elde etmesini sağlar. Duyusal farkındalık, bireylerin yaşadığı çevredeki renk tonlarını, ses tonlarını, koku türleri hakkında daha kapsamlı bir şekilde bilgiler elde etmesini sağlar.Bu kapsamda NLP programı bireylere duyularını daha yüksek düzeyde keskinleştirebilmesi ve bu izlenimi çevresine de doğrudan yansıtmasını sağlar.Sonuçsal yaklaşım, olumsuz neticeler arasında sıkışmak yerine sonucun başarılı olması yönünde doğru kararlar alınmasıdır.Davranışsal esneklik ise, NLP bu kapsamda bireylerin daha esnek olmasını sağlar ve bu doğrultuda aktif olmaması halinde klasik yöntemleri değiştirmeyi hedefler.

NLP Uygulaması Nereden Öğrenilir?

NLP eğitimi konusunun profesyonel anlamda öğrenilmesi oldukça önemlidir. Bu programlamanın bu kapsamda profesyonel anlamda öğrenilmesi için ilk olarak profesyonel firmaların tercih edilmesi gerekiyor. Kısa eğitim süresi sonrasında NLP uzmanlığı elde edilebilir. Ancak bilinmesi gerekir ki bu profesyonel uygulama yeryüzünü daha kaliteli bir alana dönüştürmez, sadece bireylerin dünyayı algılama ve gözlemleme yetisinin gelişmesini ve değişmesini destekler. Uygulama bu kapsamda bireylerin dünyayı ve insanları daha kaliteli ve etkin bir biçimde anlamasını ve bu durum sonucunda da kendi yaşamını pozitif yönde değiştirmesini amaçlar. Bu doğrultuda kişisel gelişimde de başarılı olunması açısından bu faydalı programın öğrenilmesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir